През 2003 г. благодарение на активната дейност на акад. Сгурев е възстановено участието на България като член на Международната федерация по автоматично управление (IFAC).

Акад. Сгурев е председател на Българския комитет на IFAC от 2003 до юли 2009 г.

От 3 юли 2009 г.до 6 юни 2013 председател е чл.кор.професор дтн. Петко Петков

От 7 юни 2013 г.председател е доц. д-р инж. Коста Петров Бошнаков

заместник председатели:
чл.кор. професор дтн. Минчо Хаджийски
професор дтн. Тодор Стоилов
професор дтн. Емил Николов

научен секретар: доц.дтн.Красимира Стоилова

 

Български комитет на IFAC - Гл.стр.